Sidor

torsdag 22 september 2016

Talande slöjdföremål

När jag i starten av terminen berättade för min åk 3:or att vi skulle få de figurer de skapade på slöjden att verkligen prata trodde de inte riktigt på mig. Idag har de fått erfara att det fungerar.

Den här terminen lät jag eleverna använda sig av appen Chatter Pix istället för, som jag gjort tidigare, skriva budbärarens budskap i en pratbubbla. Vi har många elever som inte ännu kan så mycket svenska och för dem är det lättare att prata än att skriva och då passar den här lösningen bra. Det blir också väldigt roligt att få se och höra sig figur prata.

Här hittar du elevernas inspelningar.
Vilket är ditt favoritord?

I tisdags fick vi vårt Lästräd löv med elevernas favoritord. Aktiviteten var en del av vår skolas årliga Växthusets dag, en dag då eleverna går i faddergrupper och gör olika samarbetsövningar. Varje år brukar vi också ha en konstaktivitet som är kopplad till årets gemensamma tema. Årets tema är ord och då fick favoritord bli inspirationen till årets konstverk.

Det tog lite tid att såga ut alla löv, men aktiviteten blev lyckad.


söndag 11 september 2016

Slöjdlärarportalen

Den alldeles nyöppnade Slöjdlärarportalen är en digital plattform för slöjdlärare, lärarutbildare och forskare i hela landet. Webbplatsen har ambitionen är att fokusera på ämnesdidaktiska aspekter av slöjdämnet och slöjdundervisning, inklusive styrdokument, bedömning och betygssättning. Slöjdlärarportalen är ett forum där slöjdlärare dels kan ta del av aktuell forskning, dels av aktuell information från t ex Skolverket. I webbplatsens olika forum ges möjligheter till diskussioner. På sajten ska man också kunna hitta information om kompetensutveckling och aktuella konferenser med mera.

Slöjdlärarportalen ett välkommet initiativ av av slöjdlärarutbildningen vid Högskolan för design och konsthantverk (HDK), Göteborgs universitet som i nuläget driver och administrerar sidan.


Handmade Issues 2016

Förra året tittade jag på inspelningarna från Handmade Issues i efterhand och blev väldigt inspirerad både av innehållet och inspirerad till att försöka få möjligheten att delta i evenemanget nästa tillfälle. I onsdags var årets upplaga av Handmade Issues och jag hade möjlighet att delta.

En styrka med Hemslöjdens Handmade Issues är att de inbjudna gästtalarna kommer från olika bakgrunder.  Mosaiken av talare ger olika synvinklar på temat kreativitet och handgjort skapande. För mig som rör mig i skolslöjdsammanhang känns det uppfräschande och spännande. Jag kan få nya aspekter på teman jag arbetar med varje dag.

Jenny Jägerfeld, legitimerad psykolog och författare till romanerna Hål i huvudet, Jag är ju så jävla easy going och Här ligger jag och blöder, pratade om begreppet flow och vad det tillståndet gör med oss människor. Att arbeta med händerna hjälper människor att minska ångest, depression, kronisk smärta och stress hävdade Jenny och hänvisade till forskning som jag tyvärr nu i skrivandets stund inte har källa till.
Skapande minskar också det kognitiva åldrandet genom att nya kopplingar i hjärnan uppstår när vi skapar. Man har sett att det är många delar av hjärnan som är aktiva samtidigt när man skapar, till exempel arbetsminnet (hålla de olika stegen i skapandeprocessen i huvudet), materialkunskap (vilka material ska jag välja, vilka egenskaper passar...), visuospatialt tänkande, det vill säga förmågan att tänka tredimentionellt, tänka objektet från olika håll (så att man inte stickar två högerärmar) med mera.
Slöjdande ökar också tilltron till ens förmåga att klara av saker, ens selfefficacy. Det mest spännande med det här är att forskning (har tyvärr ingen referens att bjuda på, kanske kan kompletteras) visar att selfafficacyn även sprids till helt andra arbetsområden. Det vill säga om vi skapar något vi är nöjda med i slöjden kan vår tilltro till vår förmåga öka även i matematikundervisningen.Annika Ekdahl, textilkonstnär och just nu gästprofessor på Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet, pratade om sitt konstnärskap, om skapande processer och kreativitet. Annika väver gobelänger; stora dekorativa, färgstarka och berättande bilder i väv. Annika har en masterexamen i textilkonst från Högskolan för design och konsthantverk (HDK), där hon tidigare har varit adjungerad professor.
Annika pratade om X-faktorn; begränsningarna som skapar nya möjligheter och det får mig att tänka på pod-avsnittet med Cilla Ramneck som jag tipsade om tidigare. Även hon talar om begränsningar som katalysator för kreativitet. Annika kallade det poetiskt för att ge sig ut på en idéresa och gå lite vilse.

Årets Handmade Issues bjöd också på livespinning på scen och i foajén. Upplandsmuseets länshemslöjdskonsulent Annkristin Hult talade om superfibern ull som går att använda på många sätt i många olika sammanhang. Vi deltagare fick var sin påse med ullprover och Annkristin guidade oss i de olika sorternas unika egenskaper.

Efter en paus delades Barbro Wingstrands stipendium ut, ett stipendie som delas ut till slöjdare, hantverkare och konsthantverkare som ägnat mycket tid och möda åt det immateriella kulturarvet och som sprider kunskap om gamla hantverkstekniker. Årets pristagare är garvaren och läderslöjdaren Lotta Rahme. Lotta arbetar bland annat med fiskskinn och har sin verkstad i Sigtuna.

Evenemanget avslutades med ett panelsamtal om kreativitet och skapande.

Förhoppningsvis kommer jag kunna återkomma med inlägg med filmerna från Handmade Issuses.

Anslagsvinkeln

Att dra en 90° linje är grundläggande för precisionsarbete i slöjd, men att bemästra verktyget anslagsvinkel är inte helt lätt för barnhänder. Det krävs övning. I veckan har mina femmor fått öva på hur man använder verktyget anslagsvinkel.

Jag brukar inte ha speciella övningsmoment separerade från det faktiska slöjdprojektet eleverna håller på med. Jag har tänkt att det är genom slöjdprojekten eleverna lär sig de olika teknikerna och verktygen. Det jag märkt är dock att flera elever missar viktiga moment i teknikerna. Det går ibland att "slarva sig igenom" momenten i arbetsområdena och om det sker missar de eleverna viktiga lärmoment. 

Jag ska testa nu med att öva vissa moment separat. En fördel med det här är att eleverna får fler tillfällen att öva. Vissa tekniker behöver man få möjlighet att öva flera gånger om för att det ska sitta. Att vänta till nästa tillfälle dyker upp i ett slöjdprojekt kanske ett halvår fram fungerar inte.Nu när jag skriver det känns det så självklart. Självklart behöver eleven få öva sig om och om igen och repetera om och om igen tills momentet sitter. 


Eleverna fortsatte sedan med sin idéutveckling och en del kunde börja göra mall eller ritning beroende på vilken design de valt.

Öva på slöjdspecifika ord

Fyrorna täljer. Ett av målen för arbetsområdet är att kunna minst fyra av orden för knivens olika delar. Vi har haft genomgång av orden, vi har övat i grupp och på veckans lektion fick eleverna öva två och två.

Här är "Greenman som övar":